Liên hệ với mình :)

Website cá nhân, chia sẻ về cuộc sống dưới góc nhìn của 1 thằng NGỐ :))

Liên hệ


Facebook : Nam Củ Peo
Instagram : namcupeo
Email : nowaytodje@gmail.com
SĐT : 01.2222.8448.0
TP Nam Định.

Ngân hàng


- Ngân hàng Vietin Bank Chi nhánh Nam Định
Chủ thẻ : CAO THANH NAM
Số tài khoản : 101004987832
Số thẻ : 9704155233238411 (áp dụng gửi nhanh trong liên minh ngân hàng NAPAS).

- Ngân hàng Vietcom Bank Chi nhánh Nam Định
Chủ thẻ : CAO THANH NAM
Số tài khoản : 0831000012167
Số thẻ : 9704366808605242017 (áp dụng gửi nhanh trong liên minh ngân hàng NAPAS).

- Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Nam Định
Chủ thẻ : CAO THANH NAM
Số tài khoản : 4214945601703788

Cổng thanh toán trực tuyến


- Paypal : nowaytodje@gmail.com
- Payoneer : service.123itvn@gmail.com