Phiên bản web

Phiên bản 2.0
- 24/06/2018
- Cập nhật lại nút bài trước - bài sau.
- Thay đổi ảnh, menu, footer.
- Bỏ quảng cáo.
- Cập nhật sticker sidebar, sửa lỗi facebook debug.

Phiên bản 1.0
- 09/2017.
- Giao diện cơ bản và cực đơn giản.
- Bổ sung bình luận facebook.