Bách khoa toàn tập cho anh em ĐS Tin4

Tổng hợp toàn bộ tài liệu của khóa ĐS Tin4. Hi vọng chúng sẽ giúp ích, vào 1 lúc nào đấy ;)


Tập thể lớp ĐS-Tin4, NUTE khóa 2009 - 2014
Tập thể lớp ĐS-Tin4, NUTE khóa 2009 - 2014


Năm 2


Đề trắc nghiệm C
Thực hành tin học văn phòng
Visual Fox Pro 6.0
Mạng máy tính
Phần mềm Corel Draw 11
Hệ điều hành mạng

Năm 3


VB.NET
Tổng hợp báo cáo xưởng C và C++
Phần mềm SQL 2005
SQL Server 2008
Nguyên lý hệ điều hành
Lập trình mạng
Lập trình hướng đối tượng C++
Báo cáo xưởng Phân tích thiết kế hệ thống
Phần mềm Macromedia Dreamweaver 8.0
Phần mềm Edit Plus 3

Năm 4

Đồ án kỹ thuật lập trình
Xử lý tín hiệu số
Đề thi xử lý tín hiệu số
Tổng hợp đề tài lập trình web
Thực tập sư phạm năm 4
Lập trình trên nền web
Kiến trúc máy tính
Công ngệ phần mềm
Cấu trúc đề thi PHP

Năm 5 ^.^


Đo lường và đánh giá trong dạy học
Đồ án chuyên môn
Thiết kế mạng
Thực tập sư phạm
Mạng không dây và di động
Chương trình dịch
Lập trình JAVA
Hệ điều hành Linux