Hế lô 2020 8-|

2019 - một năm thật sự nhiều biến động trong cuộc đời của mình. Thật sự nay không định mò vào blog, nhưng ngày đầu tiên của năm có lẽ cũng nên tản mạn 1 tý :))

2 mẹ con lên thủ đô

2019 - một năm mà bố cục đỏ đen chia rõ ràng thành 2 phần. 6 tháng đầu, hầu hết những mục tiêu đề ra mình đã đều đạt được. Quan trọng nhất là bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc mổ mắt, hào hứng thực sự. Nhưng cũng vì mình tự tay bóp dái mà 6 tháng sau không khác gì "địa ngục". Hết năm dương lịch rồi nhưng chưa bao giờ mình lại thấy thời gian trôi nhanh như vậy, trong 6 tháng vừa qua có lẽ mình chỉ tập trung giữ gìn cho đôi mắt và chả làm được cái vẹo gì cả.

Cho đến bây giờ thì đây có lẽ vẫn đang là một khoảng thời gian khó khăn với mình. Nhưng mình chỉ còn duy nhất 1 con đường là cố gắng. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
2020 - tự chúc bản thân phải BẢN LĨNH và TRƯỞNG THÀNH hơn nữa, thế nhé ;)

TẬT BỆNH (trích quẻ 2019 - Đền Bảo Lộc)
"Bệnh đã viêm nhiễm chữa lâu khỏi
Uống thuốc chung quy chẳng chuyện gì
Nên sớm chuyển mình đối lỗi cũ
Rồi đây thân thể khỏi gian nguy"