Tháng cuối cùng rồi, cố gắng nào ;)

22/1

Chân hồi phục khá nhiều rồi, quay lại guồng làm việc nào. 

15/1

Tập chân chủ quan + sai form nên đau cmn chân và phải nghỉ 3 hôm, cay vl. Trễ bao nhiêu việc huhu

11/1

Hôm nay là mùng 1 của tháng cuối cùng trong năm. Đầu giờ sáng đã có khách gọi bán gần 5k USD PayPal, tỉnh cả ngủ.

Có lẽ đã đến lúc bước ra ngoài vùng an toàn của bản thân và đương đầu với những thử thách mới. Mình tin là mình làm được.